Regulament hotelier si de confidentialitate

Stimați clienți,

Dorim să vă oferim o experienţă de neuitat la Hotel STAVROS, situat în Mamaia Nord și de aceea am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod respectuos, să ţineţi cont pe toată durata sejurului dvs!


Rezervare
Rezervarea se poate face atât direct pe mail: office@stavroshotel.ro cât și telefonic la 040 739 884 010.
Rezervarea spațiilor de cazare este garantată numai în momentul plății totale a serviciilor comandate, în avans cu cel putin 10 zile înainte de sosire.
Rezervările negarantate vor fi reținute până la ora 12:00 (ora locală) din ziua sosirii și eliberate în mod automat după această oră, cu excepția cazului în care rezervarea este garantată cu un card valabil la data rezervării sau o plată anticipată. În caz de neprezentare, hotelul își rezervă dreptul de a reține suma aferentă primei nopți și de a elibera camera pentru restul perioadei rezervate.
 

Anularea rezervării
Orice anulare de rezervare a camerei se va trimite în scris, pe adresa de e-mail: office@stavroshotel.ro cu cel puțin 7 zile înainte de sosire. În caz contrar, rezervarea este anulată pentru toată perioada și avansul este considerat penalizare și nu se returnează.
Tarifele de cazare diferă atât în funcţie de tipul de cameră cât și în funcție de perioada pentru care optați.


Sosirea și plecarea
Primirea camerei (check-in) se poate face începând cu ora 17:00.
Eliberarea camerei (check-out) se va face până la ora 12:00.
În cazul depășirii zilei de cazare (ora 12:00 din ziua plecării), hotelul va factura tariful „day use”, reprezentând 50% din tariful de recepție.
În cazul depășirii zilei de cazare (după ora 15:00 din ziua plecării), hotelul va factura tariful întreg reprezentând 100% din tariful de recepție.

 

Signalistică
Pentru cereri suplimentare în timpul sejurului, puteți folosi următoarea signalistică:
• “NU DERANJAȚI!” – numai cu permisiunea dumneavoastră se va intra în cameră pentru verificarea utilităților și a curățeniei, în intervalul orar 08:00 – 12:00;
• “VĂ ROG SĂ REFACEȚI CAMERA!“ – prin acest mesaj solicitați efectuarea curățeniei în camera dumneavoastră.
De menționat că menajul în cameră se efectuează numai în intervalul 08:00-12:00.

 

Oaspeți suplimentari
Puteți primi musafiri sau oaspeți în camera dumneavoastră între orele 8:00 a.m. și 10:00 p.m., fără costuri suplimentare. În cazul în care primiți oaspeți în intervalul 10:00 p.m. – 8:00 a.m., aceștia vor trebui să achite diferențele de tarif și să se înregistreze la recepție, prin completarea fișei de cazare.

 

Dress Code
Hotel STAVROS – Mamaia Nord nu practică un cod vestimentar special, dar recomandăm decență și respect atât față de ceilalți oaspeți, cât și față de personal.

 

Modalităţi de plată
Pentru plata serviciilor solicitate, sunt acceptate cărţile de credit (Visa, Mastercard), plata numerar (RON) sau prin transfer bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să prezentați la cazare OP-ul vizat de bancă. Factura se emite la prezentarea acestuia. În situația transferului bancar, plata trebuie efectuată în avans în baza facturii proforme și achitată cu 10 zile înainte de check-in.
În afara contractelor deja încheiate, vă informăm că plata sau preautorizarea cardului se face în momentul cazării (check-in-ului).
În cazul în care se dorește efectuarea plății la sfârșitul sejurului, se va constitui obligatoriu un depozit pe card sau numerar pentru perioada și serviciile de cazare solicitate.
 

Gratificaţii şi costuri servicii
Gratificaţiile pentru personalul hotelului sunt la latitudinea clienţilor.


Fumatul
Fumatul tradițional nu este permis în incinta Hotel STAVROS – Mamaia Nord, conform legislației aplicabile în vigoare (legea 349/2002 modificată și completată prin legea 15/2016). Hotel STAVROS – Mamaia Nord are amenajate spații pentru fumători în aer liber.
Hotel STAVROS dispune doar de camere pentru nefumători. În cazul în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, se va aplica o taxă în valoare de 100 euro/noapte (valoarea în lei va fi calculată la cursul BNR din ziua plății), reprezentând serviciile de curățenie a camerei.


Animalele de companie
Regula generală nu permite cazarea în hotel a persoanelor însoțite de animale și păsări.

 
Micul dejun, prânzul și cina
Micul dejun se serveşte la Restaurant STAVROS, aflat la parterul hotelului , în intervalul: 07:00 şi 10:00 a.m.
Puteți invita pe oricine să servească micul dejun cu dumneavoastră, însă este obligatoriu ca fiecare persoană invitată să achite contravaloarea acestuia, să respecte normele de comportament și să aibă o ținută decentă.
Pentru oaspeții care nu sunt cazați în hotel, micul dejun costă 10 euro/persoană.
Puteți lua prânzul și cina la Restaurant STAVROS începând cu ora 12:00 până la ora 21.:00 (ultima comandă). Pentru mesele cu meniul prestabilit (e.g. evenimente etc.), rezervarea este confirmată și garantată prin achitarea unui avans. Acesta se pierde în cazul neonorării rezervării efectuate.


Room Service
Room service-ul este disponibil la cerere.


Spaţiul de parcare şi autoturismele
Hotel STAVROS – Mamaia Nord, pune la dispoziția clienților săi, în limita disponibilității, 25 de locuri de parcare – free charge.
Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune pe suprafaţa proprietăţii noastre. Pentru evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor.

 
Siguranța obiectelor personale
Recomandăm folosirea seifurilor disponibile în camere și la recepție pentru depozitarea obiectelor de valoare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Hotel STAVROS – Mamaia Nord.

 

Asistenţă specială
Dorinţa noastră este să asigurăm cele mai bune condiţii persoanelor cu dizabilități.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă specială de orice natură, vă rugăm să ne anunţaţi în avans, pentru a putea să vă oferim un sejur cât mai agreabil.

 

Confidenţialitatea informaţiilor
Dacă ne contactaţi prin e-mail, fax sau prin intermediul site-urilor, ne rezervăm dreptul ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct.
Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţii despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor datelor, modificată și completată, SC STAVROS GRUP SRL, Hotel STAVROS – Mamaia Nord, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice/juridice și imaginile reprezentative.

Scopurile colectării și prelucrării imaginilor clienților sunt securitatea acestora și prevenirea fraudelor, completate cu situațiile necesare prelucrării datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.

Clienții Hotel STAVROS – Mamaia Nord sunt obligați să furnizeze datele solicitate în vederea derulării sau inițierii de raporturi juridice cu societatea, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul persoanelor fizice de a furniza aceste date determină incapacitatea societății noastre de a vă pune la dispoziție serviciile solicitate, făcând imposibilă respectarea cerințelor reglementărilor speciale în domeniul hotelier și cel fiscal.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la sediul nostru din Mamaia Nord, str Lotus nr 4, Hotel STAVROS printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită dreptul la informare, acces, opoziția sau intervenția. Datele cu caracter personal aparținând clienților Hotel STAVROS – Mamaia Nord sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acestea sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obține de la SC STAVROS GRUP SRL, Hotel STAVROS – Mamaia Nord, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, în măsura în care prelucrarea nu este conformă cu Legea 677/2001 sau datele sunt incomplete ori inexacte.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepții prevăzute de lege. În caz de opoziție justificată, prelucrarea datelor nu mai poate viza datele în cauză. Pentru acest lucru, persoana vizată se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, iar măsurile luate de către Operator vor fi comunicate în 15 zile de la data cererii.

 

Politica de protecţie a mediului
Protecția mediului reprezintă pentru noi o permanentă preocupare, de aceea promovăm o atitudine responsabilă în acest sens.

Detergenții folosiți pentru spălarea și sterilizarea lenjeriilor, prosoapelor, fețelor de masă și a halatelor sunt biodegradabili, iar o economisire a lor presupune o conservare mai bună a mediului înconjurător.

Lenjeria și prosoapele se schimbă la două zile de cazare sau la cererea clientului. Pentru a ne semnaliza dorința dumneavoastră de a schimba obiectele de lenjerie și prosoapele, vă rugăm să le lăsați pe jos sau în cadă.

 

Dispute şi reclamaţii
Ne rezervăm dreptul de a debita cardul oaspeților noștri, independent de dorința lor, în cel puțin următoarele cazuri:
– au părăsit incinta hotelului, fără să plătească pentru serviciile de care au beneficiat la Hotel STAVROS – Mamaia Nord;
– au produs degradări sau distrugeri;
– au plecat cu obiecte care nu le aparțin și a căror contravaloare nu au plătit-o la recepție;
– nu au anulat rezervarea la termenul stabilit.

Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, aceasta va intra sub jurisdicţia instanțelor judecătorești Constanța.

 

Program de eliminare a clienților indezirabili
Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Acesta va trebui să respecte atât liniștea în hotel, restaurant, cât și normele de conviețuire socială și cele morale.

Orice încălcare a uzanțelor hoteliere sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul hotelierului să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără nici un preaviz.

Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea, servirea în restaurant a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți clienți. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând Hotel STAVROS – Mamaia Nord va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora.

Ne rezervăm dreptul de a evacua forțat din hotel sau din restaurant clienții indezirabili.

Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții!

 

Băuturi alcoolice
În cadrul restaurantului sunt interzise aducerea și consumarea băuturilor alcoolice din exteriorul acestuia, fără acordul în prealabil din partea conducerii.

Restaurantul își rezervă dreptul de a nu mai servi persoanele care sunt în stare de ebrietate sau care deja au consumat băuturi alcoolice în cantități mai mari și devin recalcitrante.

 

Servicii oferite
Clienții cazați în cadrul Hotel STAVROS – Mamaia Nord, beneficiază de o ofertă preferențială de servicii gratuite și cu plată. În cazul serviciilor cu plată, puteți obține informații suplimentare la recepția hotelului.

 

Servicii gratuite
 • Rețea de internet wireless (Wi-Fi).
 • Serviciu de păstrare valori (seif la recepție).
 • Apel de trezire.
 • Primirea și transmiterea mesajelor.
 • Ziare (în holul recepției).
 • Servicii de rezervări la restaurant.

 

Servicii cu plată
 • Transfer de la și către hotel la aeroport sau gară.
 • Room service.
 • Produse minibar.
 • Servicii de spălătorie sau călcătorie.
 • Telefonie internă și internațională.
 • Trimitere și primire corespondență.
 • Curierat intern și internațional.

 

Protecție în caz de incendiu
Siguranța clienților se situează pe primul loc, de aceea ne-am luat toate măsurile de siguranță și protecție în cazul apariției unui incendiu. Nu lipsesc detectoarele de fum din camere, planul de evacuare sau hidranții și extinctoarele de mare capacitate amplasate pe holurile hotelului.

Sistemul de alarmare împotriva incendiilor este automat și conectat direct la receptia hotelului și la societatea de pază și intervenții. Atenția pentru detalii s-a extins și către căile de evacuare din cadrul hotelului, acestea fiind marcate cu elemente luminoase, alimentate non stop de la surse proprii de energie.

 

Clauze finale
Considerăm că orice client, în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către Hotel STAVROS (cazare, restaurant, evenimente) a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

 

Modificări termeni și condiții
Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către Hotel STAVROS – Mamaia Nord fără a se face notificări în prealabil.