+40 739 884 010, +40 341 456 089 office@stavroshotel.ro

DEZVOLTARE LA SC STAVROS GRUP SRL

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Regio
Instrumente Structurale

STAVROS GRUP S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltare la SC STAVROS GRUP SRL”, cod MySMIS 114881, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

INFORMAȚII PROIECT

STAVROS GRUP S.R.L., în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 05.06.2018-31.05.2019 proiectul „Dezvoltare la SC STAVROS GRUP SRL”, cod MySMIS 114881, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Prin prezentul proiect de investiții, compania STAVROS GRUP S.R.L. și-a propus achiziționarea de mijloace Fixe (corporale și necorporale) în valoare de aproximativ 455,000 euro pentru completarea dotării necesare hotelului de 4* construit în stațiune urbană balneo-climaterică Năvodari.

Valoarea totală proiectului a fost de 2,699,275.29 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din FEDR 1,378,667.64 lei și din bugetul de stat (BS) 243,294.29 lei, echivalentul a 71.35% din valoarea eligibilă.

Locația de implementare: stațiunea urbană balneo-climaterică Năvodari, Strada Lotus, Nr. 4, jud. Constanța, Regiunea Sud-Est.

Codul CAEN al proiectului: 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Obiectivele proiectului au fost:

Obiectivul general: Finalizarea investiției inițiale – construirea și dotare hotel de 4* în Năvodari, prin atragerea surselor de finanțare nerambursabile, pentru inaugurare și autorizare de funcționare a activității hoteliere.

Obiectivele specifice/rezultatele ale proiectului:
1. Dotarea cu active fixe și necorporale în valoare de aproximativ 455,000 euro fără TVA, a unității hoteliere de 4* din stațiunea Năvodari;
2. Angajarea unui nr. de 5 lucrători, dintre care 1 persoană din categoria „defavorizate” până la finalizarea perioadei de implementare;

Impactul investiției la nivel local:
– dezvoltarea infrastructurii turistice din zona, creșterea calității serviciilor hoteliere ce implică creșterea veniturilor populației, implicit a standardului de viață;
– creșterea contribuțiilor firmei la bugetul local (taxe și impozite);
– crearea de locuri de muncă în meserii cu competențe ridicate pentru încă 5 persoane din care 1 persoană din categoria „defavorizate”;
– îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin folosirea energiei solare (panouri solare) pentru încălzirea apei calde menajere, ce acoperă în perioada de vară până la 95% din necesarul de apă caldă;
– promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităṭi, promovarea drepturilor persoanelor din categoria “defavorizate”, utilizarea eficientă a resurselor;
– minimizarea la sursă a deșeurilor generate, colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea hotelieră;
– crearea posibilității de urmărire a unui exemplu de lucru și ridicarea ștachetei în domeniu pentru concurenți.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0724 386 813 și/sau e-mail stavrositu.iancu@yahoo.com de la dl. IANCU STAVROSITU (Administrator).

Partener în implementare: firma de consultanță VOINEA & PARTNERS SRL, C.I.F. RO 32439714, J40/13728/2013, cu sediul în București, Sectorul 1, Persoana de contact Voinea Mircea, tel: 0722356445, email director@voineapartners.eu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Str. Lotus, nr. 4, Mamaia Nord, Constanța, România
Telefon: +40 739 884 010, +40 341 456 089  | Fax: +40 341 456 228
Email: office@stavroshotel.ro