DEZVOLTARE LA SC STAVROS GRUP SRL
STAVROS GRUP S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltare la SC STAVROS GRUP SRL”, cod MySMIS 114881, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

INFORMAȚII PROIECT

STAVROS GRUP S.R.L., în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 05.06.2018-31.05.2019 proiectul „Dezvoltare la SC STAVROS GRUP SRL”, cod MySMIS 114881, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Prin prezentul proiect de investiții, compania STAVROS GRUP S.R.L. și-a propus achiziționarea de mijloace Fixe (corporale și necorporale) în valoare de aproximativ 455,000 euro pentru completarea dotării necesare hotelului de 4* construit în stațiune urbană balneo-climaterică Năvodari.

Valoarea totală proiectului a fost de 2,699,275.29 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din FEDR 1,378,667.64 lei și din bugetul de stat (BS) 243,294.29 lei, echivalentul a 71.35% din valoarea eligibilă.

Locația de implementare: stațiunea urbană balneo-climaterică Năvodari, Strada Lotus, Nr. 4, jud. Constanța, Regiunea Sud-Est.

Codul CAEN al proiectului: 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Obiectivele proiectului au fost:

Obiectivul general: Finalizarea investiției inițiale – construirea și dotare hotel de 4* în Năvodari, prin atragerea surselor de finanțare nerambursabile, pentru inaugurare și autorizare de funcționare a activității hoteliere.

Obiectivele specifice/rezultatele ale proiectului:

1. Dotarea cu active fixe și necorporale în valoare de aproximativ 455,000 euro fără TVA, a unității hoteliere de 4* din stațiunea Năvodari;

2. Angajarea unui nr. de 5 lucrători, dintre care 1 persoană din categoria „defavorizate” până la finalizarea perioadei de implementare;


Impactul investiției la nivel local:

– dezvoltarea infrastructurii turistice din zona, creșterea calității serviciilor hoteliere ce implică creșterea veniturilor populației, implicit a standardului de viață;

– creșterea contribuțiilor firmei la bugetul local (taxe și impozite);

– crearea de locuri de muncă în meserii cu competențe ridicate pentru încă 5 persoane din care 1 persoană din categoria „defavorizate”;

– îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin folosirea energiei solare (panouri solare) pentru încălzirea apei calde menajere, ce acoperă în perioada de vară până la 95% din necesarul de apă caldă;

– promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităṭi, promovarea drepturilor persoanelor din categoria “defavorizate”, utilizarea eficientă a resurselor;

– minimizarea la sursă a deșeurilor generate, colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea hotelieră;

– crearea posibilității de urmărire a unui exemplu de lucru și ridicarea ștachetei în domeniu pentru concurenți.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0724 386 813 și/sau e-mail stavrositu.iancu@yahoo.com de la dl. IANCU STAVROSITU (Administrator).

Partener în implementare: firma de consultanță VOINEA & PARTNERS SRL, C.I.F. RO 32439714, J40/13728/2013, cu sediul în București, Sectorul 1, Persoana de contact Voinea Mircea, tel: 0722356445, email director@voineapartners.eu


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020